Staat van de Europese Unie 2015 en Voorzitterschapseditie voor het jaar 2016 (34.166); brief van de minister van Buitenlandse Zaken ter aanbieding van de Voorzitterschapseditie Staat van de Unie en kabinetsappreciatie WP2016 (EK, I). .

16 november 2015
hoort bij ... E150028 - Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - Tijd voor verandering
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken