Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31); Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 december 2015 in Brussel (TK, 389). .

1 december 2015
hoort bij ... E120047 - Voorstel voor richtlijn tot verbetering van de genderbalans in niet-uitvoerende bestuursfuncties van beursgenoteerde ondernemingen
afkomstig van ... Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid