EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (34.361), Staat van de Europese Unie 2015 en Voorzitterschapseditie voor het jaar 2016 (34.166); brief regering; Kabinetsstandpunt inzake de hervorming van de Kieswet van de Europese Unie (herziening Europese Verkiezingsakte) (TK 34.166, 23). .

3 december 2015

Bijlage