Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief commissie; Aanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2016 (TK, 2032). .

16 december 2015
hoort bij ... E150028 - Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - Tijd voor verandering
afkomstig van ... Tweede Kamer