Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over overdracht van persoonsgegevens op grond van de Europese Dataprotectieverordening. .

18 januari 2016