EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (34.361); brief van de voorzitter van de Commissie BiZa/AZ aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over de subsidiariteitstoets van het voorstel voor de herziening van de Europese Kiesakte (EK, A)



. .

4 februari 2016
hoort bij ... E160002 - Resolutie van het Europees Parlement van 11 november 2015 over de hervorming van de kieswet van de Europese Unie (2015/2035(INL))
afkomstig van ... Commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/ Algemene Zaken en Huis der Koningin