EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (34.361); Vaststelling brief over de subsidiariteitstoets van het voorstel voor de herziening van de Europese Kiesakte (Handelingen TK 2015/2016, nr. 52, item 12). .

9 februari 2016