EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169); Verslag van een schriftelijk overleg inzake definitie anonieme gegevens Algemene verordening gegevensbescherming (EK, AH). .

20 mei 2016

Bijlagen