Nederlands EU-voorzitterschap 2016 (34.139), Staat van de Europese Unie 2015 en Voorzitterschapseditie voor het jaar 2016 (34.166); Verslag van een schriftelijk overleg inzake transparantie van het EU besluitvormingsproces en de uitvoering van het arrest Access Info Europe (EK 34.139 / 34.166, H)