Uitvoering EU-Richtlijnen (21.109); brief regering; Stand van zaken implementatie richtlijnen in derde kwartaal 2016 (TK, 226)