Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Verslag Raad Algemene Zaken van 13 december 2016 (TK, 1707). .

13 december 2016
hoort bij ... E160047 - Commissiemededeling: Europees Defensie Actieplan
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken