Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Mededeling Commissie bescherming persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereld (TK, 2309). .

17 februari 2017