Brief van de Tweede Kamer aan de minister van Economische Zaken betreft vastgestelde afspraken behandelvoorbehoud over het EU-voorstel: E-privacyverordening (wordt gepubliceerd onder 34.670). .

2 maart 2017