EU-voorstel: verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen COM(2017)54 (34.697); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de intrekking van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen COM (2017) 54 (TK, 2)