Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens (31.051), Maatregelen verkeersveiligheid (29.398); brief regering; Resterend overzicht ANPR-toepassingen Rijk (TK 31.051 / 29.398, 15)