Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31); Motie van het lid Wiersma over de impact van de gewijzigde Detacheringsrichtlijn op de concurrentiekracht van Nederland (TK, 440). .

8 juni 2017