EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (34.361); brief regering; Voortgang besprekingen wijziging Europese Kiesakte (TK, 12). .

8 februari 2018