Nieuwe commissievoorstellen inzake een routekaart voor de verdieping van Europa's economische en monetaire unie (34.856); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de routekaart voor de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (EMU) (EK, A). .

10 april 2018

Bijlagen