EU-voorstel: Commissiemededeling inzake buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie COM(2017)487 (34.963); verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Commissiemededeling en ontwerpverordening inzake buitenlandse directe investeringen in de EU (EK, A). .

6 juli 2018

Bijlagen