Europese Raad (21.501-20); brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad van 17 en 18 oktober 2018 (EK, W). .

12 oktober 2018