Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 november 2018 en voortgangsrapportage handelsakkoorden (TK, 1913). .

26 oktober 2018