EU-voorstel: Commissiemededeling inzake buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie COM(2017)487 (34.963); verslag van een nader schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen over buitenlandse directe investeringen in de EU (EK, B). .

22 november 2018