EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (34.361); brief regering; Inwerkingtreding Kiesakte (TK, 14). .

29 maart 2019

Bijlage