Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 mei 2019 en over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 8 april 2019 (TK, 2006). .

14 mei 2019