EU-voorstel: Gezamenlijke mededeling EU-China: een strategische visie JOIN(2019)5 (35.193); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake Gezamenlijke Mededeling EU-China: een Strategische Visie (EK, A). .

17 mei 2019