Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei 2019 (EK, AT). .

13 juni 2019

Bijlage