Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); verslag van een schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 augustus 2020 (TK, 2192)