Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Kabinetsinzet in de EU Trade Policy Review (TK, 2197). .

4 september 2020