Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 november 2020, over Raad Algemene Zaken d.d. 10 november 2020 (TK, 2240). .

19 november 2020