Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Uitstel beantwoording vragen commissie over het fiche: Verordening inzake digitale diensten en wijziging Richtlijn 2000/31/EG (Digital Services Act) (TK, 3118). .

21 mei 2021