Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake BNC-fiche Commissiemededeling EU-strategie tegen mensenhandel 2021-2025 (EK, IM). .

21 mei 2021