Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Verordening inzake digitale diensten en wijziging Richtlijn 2000/31/EG (Digital Services Act) (Kamerstuk 22112-3050) (TK, 3116). .

28 mei 2021