EU-voorstellen: Bevordering van een Europese benadering van artificiële intelligentie (COM(2021)205, COM(2021)206 en COM(2021)202) (35.913); brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het BNC-fiche inzake het voorstel voor een verordening betreffende geharmoniseerde regels voor kunstmatige intelligentie (wet kunstmatige intelligentie) (EK, B). .

31 mei 2021