EU-voorstel: Commissiemededeling inzake evaluatie van het handelsbeleid (35.795); brief aan de Europese Commissie met vragen betreffende de Commissiemededeling inzake evaluatie van het handelsbeleid (EK, B). .

16 juni 2021