Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Afschrift brief van de kabinetsinbreng aan de Europese Commissie (EVP Dombrovskis) ten behoeve van het klachtenmechanisme voor duurzaamheidsbepalingen in handelsakkoorden (TK, 2394)