Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Verordening betreffende bij geldovermaking te voegen informatie (TK, 3205). .

24 september 2021