Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen (35.628); brief van de minister van OCW inzake Nederlandse inzet EU-voorstel: Richtlijn verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (COM (2017 16433/12)) (EK, F). .

11 februari 2022