Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen (35.628); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW over gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven en evenredige man-vrouwverhouding in de (semi)publieke top (EK, H). .

4 mei 2022