EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (36.104); brief van de minister van BZK betreffende kabinetsstandpunt EP-initiatiefvoorstel inzake Europese Kiesakte (EK, A). .

17 juni 2022