Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 juni 2022, kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en non-papers in het kader van het voorstel voor een richtlijn voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (TK, 1864). .

27 juni 2022

Bijlage