Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) van 8 september 2022, inzake het vertrouwelijk informeren over mogelijk noodscenario's rond de Euro (TK, 1902)