Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Kabinetsappreciatie van de mededeling van de Europese Commissie inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en de Macro-economische Onevenwichtigheidsprocedure (TK, 1913)