Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Tweede betaalverzoek RRF Portugal (TK, 1915)