Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); verslag van een bijeenkomst; Verslag Interparlementaire commissiebijeenkomst (ICM) over de hervorming van de Europese Kieswet (TK, 2651). .

17 mei 2023