Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Doelomvang depositogarantiestelsel (DGS) (TK, 1955)