Antwoord op vragen van de leden Dekker-Abdulaziz, Sjoerdsma en Dassen over de gele kaart procedure met betrekking tot de Europese kiesakte (Aanhangsel van de Handelingen, nr. 3387). .

17 juni 2023