Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur (21.501-34); brief regering; Beleidsreactie advies Onderwijsraad ‘Actief in Europa’ (TK, 401)