Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31); brief de minister van SZW inzake geannoteerde agenda Informele Raad WSB van 13 en 14 juli 2023 (EK, BH)