Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van 11 mei 2023, over documenten m.b.t. Digital Currency Governance Consortium van het World Economic Forum (TK, 1963)