Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Verslag Jaarvergadering Europese Investeringsbank (TK, 1962)